Velen hebben zich het lot van de belgische vluchtelingen aangetrokken. Daartoe behoort ook de familie Beets woonachtig in de Lairessestraat 6 in Amsterdam.

Nicolaas Beets was de kleinzoon van de schrijver Nicolaas Beets (1814-1903) die onder het pseudoniem Hildebrand het boek de Camera Obscura schreef. Een boek dat veel scholieren hebben moeten lezen. De kleinzoon werd geboren op 10 april 1878 te Batavia. Na zijn achtste verjaardag werd hij naar Nederland gestuurd voor zijn opleiding.

In een brief van Dina Beets aan Mw Cardijn te Antwerpen schetst zij de levensloop van haar vader. Die brief leek me belangrijker dan een lijst van zijn functies op te halen uit internet. Beets was getrouwd met Gerardina Maria van Regteren Altena .

Sculptuur Dina Beets door:

Rik Wouters

Mechelen 1882 - Amsterdam 1916