3. KANTTEKENINGEN BIJ DE LIJST VAN UITGEWEKENEN

14-11-2013 16:42

De lijsten tellen 3956 namen van gezinshoofden die in Amsterdam en elders toekomen. Dat kan de man of de vrouw zijn. Komt de man mee, dan wordt zijn naam vermeld. Komt de vrouw zonder echtgenoot, dan wordt haar naam vermeld.In totaal gaat het om 2317 mannen, 2663 vrouwen en 4341 kinderen.
Ze verbleven niet allemaal in Amsterdam want in deze lijsten worden ook mensen vermeld die in andere gemeenten verbleven i.c. 491 gezinshoofden.
Het gaat om de gemeenten Beesd, Bussum, Hoedekenskerke, Hoogeveen, Klaaswaal, Middelharnis, Moordrecht, Oud-Heusden (Elshout), Poortugaal, Renesse, Swalmen, Waalre,  Watergraafsmeer en Zwartsluis, Buiksloot dat toen nog een aparte gemeente was staat niet als aparte gemeente in de lijst aangemerkt. Watergraafsmeer en Buiksloot en nog een paar andere gemeenten werden in 1921 geannexeerd. 3465 namen van gezinshoofden hebben – na aftrek van de andere gemeenten - betrekking op Amsterdam. Ik heb moeten werken met kopieën en dat betekent dat ik soms bepaalde delen van de lijst niet kon lezen. Raadplegen van het origineel is en blijft dus raadzaam. Alle vijf bewaarde lijsten van Belgische uitgewekenen zijn in deze database verwerkt.

Aardig is dat Van Hoof en Gastemans waarvan U de brieven aan het einde van dit geschrift zult lezen, ook in deze lijsten staan. De fam. Mets niet.

In de lijsten worden sporadisch leeftijden vermeld. Slechts 273 keer. Die 273 vermeldingen heb ik gerangschikt in een index met als titel: “index op leeftijd en plaats herkomst”. Wellicht dienstig voor een genealoog die ermee aan de slag wil.

Ook wordt er slechts sporadisch melding gemaakt door wie de betreffende persoon wordt vergezeld. Die vermelding vindt U terug in de “Volledige index”.

U dient er rekening mee te houden dat de vermelde plaatsnamen soms in verouderde schrijfwijzen zijn weergegeven zoals bijv Aelst voor Aalst, Auderghem voor Oudergem etc. En U moet er rekening mee houden dat de gegevens die door de ambtenaren en anderen bij binnenkomst werden verwerkt feilen kunnen vertonen. Als die er al zijn geweest is het aannemelijk dat men die bij het maken van de lijsten heeft verbeterd. Toch is het goed om in geval van twijfel de gedrukte naam in deze lijst te toetsen aan het bevolkingsregister van de betreffende gemeente. Het is mij niet bekend wanneer de identiteitskaart in Belgie is ingevoerd. Als dat tijdens WO I al het geval was, dan is de kans op fouten natuurlijk geringer, als men die kaart tenminste niet in alle commotie van de vlucht was vergeten of kwijt geraakt.

In de verblijfplaatsindex zult U de krijgsgevangenen  die in Münster (Westfalen) verbleven, moeten zoeken onder de letter: k. Het had natuurlijk Münster moeten zijn, maar dat deel heb ik niet meer bijgesteld. Ook de mensen die “uit diverse plaatsen” uit Belgie afkomstig”waren, moet U zoeken in de index op herkomst onder de letter “U”.

Het moment waarop ik de gegevens in een database verwerkte ligt al weer 18 jaar achter mij. Ik heb het toen moeten doen met kopieën gemaakt van exemplaren bewaard in het archief van de gemeente Ouder-Amstel. Sedertdien zijn de originele lijsten beschikbaar gekomen. Ze zijn terug te vinden  in het archief Amsterdamse Stadsarchief. (Toegangsnummer 470). Vergissen is menselijk. De mensen die de gegevens van de vluchtelingen verwerkten kunnen zich vergist hebben, maar ook ik kan me ondanks alle betrachte zorgvuldigheid vergist hebben of een fout hebben gemaakt. Raadpleeg in geval van twijfel altijd de bron.

Tot slot: Dit geschrift kan niet meer zijn dan een aanzet tot verder onderzoek. De gebruikelijke formulering als je de zaak op een zeker moment afsluit. Dat neemt niet weg dat er toch nog vele losse eindjes overblijven die op afhechting wachten. Het is aan anderen om zich daartoe op te werpen. Ik wens U veel succes!